:: ۱۳۹۴ يکشنبه ۳۰ فروردين ۰۱ رجب ۱۴۳۶ :: Sunday 19 April 2015 18:36 تهران - GMT 14:06 
مناسبتها
تبلیغات   اخبار
تقدیروتشکر از حضور اعضاء در مجمع
بسمه تعالی بدینوسیله از حضور کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران که اصالتاو یا وکالتا در مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت درتاریخ 1393/11/15 حضور داشته اند تقدیر وتشکر مینماییم. هیئت مدیره وبازرسین شرکت تعاونی مسکن
لیست کاندیدای بازرسی
لیست کاندیدای بازرسی شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (نوبت دوم ) مورخ 1393/11/15 1- آقای سیدابوطالب موسوی 2- آقای سیدقادرغفوری جهزدانی 3- آقای مسعودملاصالحی 4- آقای سجاد تپاک

مجمع عمومی فوق العاده(نوبت سوم)
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم این شرکت راس ساعت 13 بعداز ظهر روزچهارشنبه مورخ 1393/11/15 به نشانی تهران خیابان آزادی تقاطع بهبودی مسجد صاحب الزمان (عج)برگزارمیگردد.ازکلیه اعضاء محترم دعوت میگردد درجلسه مذکور حضوربهم رسانیده ویانمایندگان تام الاختیار خودرا مکتوب معرفی نمایند.ضمناا یادآوری میگردد این مجمع باحضور هرتعداداعضاء رسمیت می یابد وتصمیماتی که دراین اتخاذ می گرددبرای کلیه اعضاء(اعم از غایب ومخالف)نافذ ومعتب خواهدبود شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران - تغییر موادی از اساسنامه وتطبیق با قوانین بخش تعاون - تغییر آدرس محل دفتر شرکت
برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم این شرکت راس ساعت 14.30 بعداز ظهر روزچهارشنبه مورخ 1393/11/15 به نشانی تهران خیابان آزادی تقاطع بهبودی مسجد صاحب الزمان (عج)برگزارمیگردد.ازکلیه اعضاء محترم دعوت میگردد درجلسه مذکور حضوربهم رسانیده ویانمایندگان تام الاختیار خودرا مکتوب معرفی نمایند.ضمناا یادآوری میگردد این مجمع باحضور هرتعداداعضاء رسمیت می یابد وتصمیماتی که دراین اتخاذ می گرددبرای کلیه اعضاء(اعم از غایب ومخالف)نافذ ومعتبر خواهدبود شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران دستورجلسه - گزارش هیات مدیره - صورتهای مالی سال 1392 - تصویب آیینامه امتیازبندی تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت - انتخاب بازرسین

برگزاری مجمع

نوروزتان مبارك
سرايتان آباد،زندگاني سبز،نوروز به كام وشادماني
مجمع عمومي فو العاده نوبت سوم 1393/01/09
بسمه تعالي آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مذكور ميرساندمجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم راس ساعت13روز شنبه مورخ 1393/01/09به نشاني تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي نبش خيابان 28 سازمان جهادكشاورزي استان تهران برگزار ميگردد. از كليه اعضاء محترم دعوت ميگردد در جلسه مذكور حضوربهم رسانيده ويا نمايندگان تام الاختيارخودرا مكتوب معرفي نمايند. ضمناً يادآوري ميگردد اين مجمع باحضور هرتعداد عضو رسميت مي يابد وتصميمات اين مجمع براي كليه اعضاء(اعم از غايب ومخالف ) نافذو معتبرميباشد. دستور جلسه: تصويب اساسنامه جديد شامل 78ماده و58 تبصره وهمچنين اصلاح ماده 6 اساسنامه مبني بر تمديد مدت فعاليت از تاريخ 1383/12/23 بمدت 3دوره 5ساله مهرزاد معارفي رئيس هيئت مديره
برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم1392/12/21
بسمه تعالي آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مذكور ميرساندمجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 13/30روز چهارشنبه مورخ 1392/12/21 به نشاني تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي نبش خيابان 28 سازمان جهادكشاورزي استان تهران برگزار ميگردد. از كليه اعضاء محترم دعوت ميگردد در جلسه مذكور حضوربهم رسانيده ويا نمايندگان تام الاختيارخودرا مكتوب معرفي نمايند. ضمناً يادآوري ميگردد اين مجمع باحضور 1/2 اعضاء +1 رسميت مي يابد وتصميمات اين مجمع براي كليه اعضاء(اعم از غايب ومخالف ) نافذو معتبرميباشد. دستور جلسه: تصويب اساسنامه جديد شامل 78ماده و58 تبصره وهمچنين اصلاح ماده 6 اساسنامه مبني بر تمديد مدت فعاليت از تاريخ 1383/12/26 بمدت 3دوره 5ساله مهرزاد معارفي رئيس هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاكنان جهاد كشاورزي استان تهران
تغيير محل دفتر شركت
بسمه تعالي بدينوسيله باطلاع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران ميرساند محل جديد دفتر اين شركت به نشاني ذيل تغيير يافته واين شركت بدليل جابجايي واسقرار كامل از روز شنبه مورخ 24/12/1392 آماده پاسخگويي وپذيراي شما عزيزان گرانقدرميباشد. پيشاپيش از همكاري صميمانه كليه اعضاي محترم تشكر وقدرداني ميگردد. ضمناًجهت برقراري ارتباط باشركت: 1- نشاني جديدمحل شركت:تهران خيابان آزادي روبروي وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ،كوچه آشيان پلاك 4 طبقه دوم واحد 4 2-آدرس پست الكترونيك شركت:info@tmjkt.ir 3- آدرس وب سايت شركت :www.tmjkt.ir 4- شماره هاي تماس ودورنگارشركت:66375364-021 - 66376236-021 شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران
برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده
اطلاعيه عضويت تعاوني
سي و يكمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران
 اعضاء
 
نام کاربری

کلمه عبور

  

  آمار بازدید