:: ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ آبان ۲۶ محرم ۱۴۳۸ :: Thursday 27 October 2016 04:30 تهران - GMT 01:00 
مناسبتها
تبلیغات

   اخبار
لیست مرحله سوم
تاریخ مراجعه 1/8/1395الی 5/8/1395 بابزن_لقمان/ بابائیعابد_علی اکبر/ بابائی-رضا بابارحیم-محمد/ بابازاده*جعفر/ باجمالو-اکبر/ بارخانهچی_حمیدرضا/ باغبانی یزدی_حسین/ نعمت اله-باقری حسین آباد/ باقری خوش_صفرعلی/ باقریخوش_عباس باهوطرودیاسدا..../ بختیاری قلعه-محسن/ بخشور-حسین/ بخشور/_رحیم بدرلو-محمدتقی/ بذرپور-اکبر/ براتی طرقی_ابوالقاسم/ برجی-الهیار/ برزوئی-داود/ برنجی اردستانی-رحیم/ برنده/ سیفی سراب_مهدی بصیری-خداداد/ بلخم-ابوالفضل/ بهفروزی_علیرضا/ بهرامی گرجی_اکبر/ بهرامیگرجی_حسن/ بهرامی-احمد/ بهرامی-حمیدرضا/ بهزاد-احمد/ بهشتی بنه کهل-محمد/ بهشتی-ستار/ بهشتیان-مریم/ بوربور-حمیدرضا/ بیکلری آشتیانی_حسن/ بیات_جواد/ بیات_فرشید/ بیات-عباس/ بیدل-حسن/ بیرامی-یوسف بیگدلی/_محس/ن پارساکیا-محمدرضا/ پازکی-رجبعلی/ پاشائی_الهام/ پاشائی_فرهاد/ پرمون/_مسلم پژمان-ایرج/ پناهنده-محسن/ پناهی راد_ناصر پناهی-ناصر/ پهلوانپور-عباسعلی/ پوراسدیان/_-اکبر/ پورجعفری-مسلم/ پوردهنده-رضا/ پورزارع-سیدابوالقاسم/ پورعباسوند_اکبر/ پورعرب-محمدرضا/ پورعلی_نقی/ پیچگاه-نادعلی/ پیچکار-ناصر/ پیروز-جواد/ تاجیک-محمدحسین/ تارتار-علیرضا/ تبرزن_فریدون/ تپاک-سجاد/ ترابی سفیدآبی_غلامرضا/ ترابی-اتناالسادات/ ترکاشوند/_تقی ترکاشوند_طاهره/ ترکاشونددهنو-تاجدولت/ تشکری آقبلاغی_محمدباقر/ تفرشی-شهربانو/ تقدیسی-مسعود/ تقوائی-محمد/ تقی زاده ابربک_نادر/ تکلونیا-کیومرث/ تیرانداز-عبدالحسین/ ثامنی راد_محمد/ ثانی نیا_حسن/ جامهدر_ناصر/ جریان-احمد/ علی اصغر - جزء وزیری/ جعفری کماسائی_حجت ا.../ جعفری-ایرج/ جفائی-نجفعلی/ جلالی-حمیدرضا/ داود- جلیل نژاد/ جمالی-غلامرضا/ جمشیدی-حسین/ علی اصغر- جنیدی پور/ جوادی-داریوش/ جوان بخت_محمد/ جولائی-منصو/ر چراغی-علیرضا/ چلبی ملاجق _ابراهیم/ چهاردولی-حمیدرضا/ چیذری-علی اصغر/
لیست اعضاء جهت انعقاد قرارداد مرحله دوم
تاریخ مراجعه 1395/07/24 الی 1395/07/28 ابراهیمی محمد/ ابراهیمی محمود/ ابوالحسنی زاده/ یونسعلی اثباتی سکینه/ اجودانی محمودرضا/ احتشامی مهری/ احسانی سبحانقلی/ احمدآبادی محمدرضا/ احمدپور اصغر/ / احمدی آذر محمدعلی احمدی علی/ احمدی احمد/ احمدی احمد/ احمدی اسماعیل/ احمدی اکرم/ احمدی جعفر/ احمدی جمال/ احمدی حسین/ احمدی داود/ احمدی رحمت اله/ احمدی رضا/ احمدی قدرت اله/ احمدی مهدی/ احمدی ناصر/ اختیاری پریخانی علی/ اردوخانی محمدرضا/ ارفعی ممان ابراهیم/ ازگلی محسن/ ازی محمد حسین/ استادزاده بجستانی اکبر اسدپورمرکیه کاظم/ اسفندیار یحیی/ / اسلام نژاد احد اسلام نژادسقرلو داود/ اسلامی امیرآبادی محمدرضا/ اسلامی خوزاني نعمت اله/ اسلامی فر غلامحسن/ اسلامی قلعه جوق اباصلت/ اسکندری اسفندیار/ اسکندری داود/ اشراقی محمد/ اشرف زاده شیرازی سیدعلیرضا/ اصغریاصغری پاسکیایی فرخنده/ اصل/ زارع ایوب اعتراضی قاسم/ افراسیابی سعد/ اقبالی جعفر/ الیاسیان فاطمه/ امام جمعه زاده محمدرضا/ امامقلی فتح/ اله امامی/ فردامامعلی امامیان امیرمنصور/ امیرلو حسین/ امیری محمود/ امین زارع فریدون/ انصاری جلیل/ انصاری خیراله/ اوجی علیرضا/ اکبرپورکلانکلای رضاقلی/ اکبری رکن آبادی حسن/ اکبری شریف عباس/ اکبری نژاد ابراهیم/ اکبری غلامعلی/ ایرانپور علی/ ایراندوست حسن/ ایرانیان محمد/ ایروانی محمد/ ایروانی مصیب/ ایریلوزاده رضا/ ایزدی جمال/ ایمانی حسین/ ایمنی سیدمحمد/ اینانلو عباس/
اطلاعیه انعقاد قرارداد
بدینوسیله باطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران میرساند جهت انعقاد قراردادلواسان"مرحله دوم"وپروژه زائرسرای مشهد وپرداخت هزینه های جاری شرکت طبق مصوبه مجمع عادی مورخ 31تیر 1395 براساس لیست ذیل به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.لذا قبل ازمراجعه جهت هماهنگی ومیزان پرداختی براساس امتیاز خود باشماره همراه 09126971575 ویا شماره تلفن66375364ویا با شماره تلگرامی 09123023588 بامدیرعامل شرکت تماس/ارتباط برقرار نمایید.ضمناً متذکرمیگردد جهت سهولت درانجام امور ،اعضای محترمی که اسامی آنان درلیست میباشد تماس حاصل نمایند.ترجیحاً از طریق تلگرام ارتباط برقرار نمایید.
لیست اعضاء جهت انعقادقرارداد
ازتاریخ 1395/07/17 لغایت 1395/07/19 نام اعضاء: / آبنیکی ابراهیم/ آبنیکی شعبانعلی/ آبنیکی عباس/ آثم حسین/ آجورلو فاطمه/ آخشیجانی قدرت ا../. آذرپرند ابوالقاسم/ آذرهمایون تقی/ آرمیون قربانعلی/ آزادپرور علیرضا/ آزاده رنجبر صدرا.../ آزاد رنجبر مرتضی/ آزادی مجتبی/ آزادیان سعید/ آشتیانی عراقی محمد/ آفرین رضا/ آقاجان اشکوری پرویز/ آقاخانی_محمدرضا/ آقازاده یامچلو برجعلی/ آقامحسنی احمد/ آقايي حمیدرضا/ آقایی قلعه شاهرخی حسین/ آقایی حسین/ ابراهیم نیاءباغان اقدس/ ابراهیمی ازندریانی علی احمد/ ابراهیمی زاده هدش عباس/ ابراهیمی حسن/ ابراهیمی علی/
ایجاد کانال تلگرامی
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران تقاضا میشود جهت عضویت در کانال تلگرامی برای اطلاع رسانی شرکت باذکرنام ونام خانوادگی وشماره همراه تلگرامی خود یک پیام تلگرامی به شماره 09123023588 ارسال فرمایند."ضمناً عزیزانی که شماره تلگرامی ندارند میتوانند شماره تلگرامی یکی ازاعضای خانواده خودرااعلام فرمایند"باتشکر وسپاس
آخرین مهلت مشارکت درپروژه لواسان
درمجمع 1395/04/31 بنابه درخواست اعضای محترم شرکت ، واریزی پروژه لواسان تاتاریخ 1395/05/15 تمدید گردید.
لیست اعضای منتخبین هیات مدیره وبازرسین شرکت در مجمع 1395/04/31
منتخبین اعضای هیت مدیره شرکت درمجمع عادی 1394/04/31 ازمجموع 382رای ماخوذه: 1- آقای مهرزاد معارفی 332 رای عضو اصلی 2- آقای سلطان رضا سلطان کریمی 299 رای عضو اصلی 3- آقای محمد ثامنی راد 245 رای عضو اصلی 4-سید محمدعلی یاسینی 223 رای عضو اصلی 5- علی اصغر همتی 202 رای عضو اصلی 6- بهرام زمانی 166 رای عضو علی البدل 7-سید قادرغفوری 130رای عضو علی البدل منتخبین بازرسین 1- سید ابوطالب موسوی 225 رای بازرس اصلی 2- محمدرضا فیروزی بازرس اصلی 3- مسعودملاصالحی بازرس علی البدل
نحوه اطلاع رسانی شرکت به اعضاء
بسمه تعالی درمجمع عادی مورخ 31/04/1395 مقررگردید ازاین تاریخ کلیه اطلاع رسانی شرکت علاوه بر روزنامه رسمی شرکت"روزنامه جمهوری اسلامی ایران "از طریق پیامک یاسایت یاشبکه های مجازی(تلگرام)اقدام مقتضی بعمل آید.
تغيير محل دفتر شركت
بسمه تعالي بدينوسيله باطلاع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران ميرساند محل جديد دفتر اين شركت به نشاني ذيل تغيير يافته واين شركت بدليل جابجايي واسقرار كامل از روز شنبه مورخ 24/12/1392 آماده پاسخگويي وپذيراي شما عزيزان گرانقدرميباشد. پيشاپيش از همكاري صميمانه كليه اعضاي محترم تشكر وقدرداني ميگردد. ضمناًجهت برقراري ارتباط باشركت: 1- نشاني جديدمحل شركت:تهران خيابان آزادي روبروي وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ،كوچه آشيان پلاك 4 طبقه دوم واحد 4 2-آدرس پست الكترونيك شركت:info@tmjkt.ir 3- آدرس وب سايت شركت :www.tmjkt.ir 4- شماره هاي تماس ودورنگارشركت:66375364-021 - 66376236-021 شركت تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران
 اعضاء
 
نام کاربری

کلمه عبور

  

  آمار بازدید