:: ۱۳۹۵ يکشنبه ۳ مرداد ۱۹ شوال ۱۴۳۷ :: Sunday 24 July 2016 22:52 تهران - GMT 18:22 
مناسبتها
تبلیغات

   اخبار

درمجمع 1395/04/31 بنابه درخواست اعضای محترم شرکت ، واریزی پروژه لواسان تاتاریخ 1395/05/15 تمدید گردید.

منتخبین اعضای هیت مدیره شرکت درمجمع عادی 1394/04/31 ازمجموع 382رای ماخوذه: 1- آقای مهرزاد معارفی 332 رای عضو اصلی 2- آقای سلطان رضا سلطان کریمی 299 رای عضو اصلی 3- آقای محمد ثامنی راد 245 رای عضو اصلی 4-سید محمدعلی یاسینی 223 رای عضو اصلی 5- علی اصغر همتی 202 رای عضو اصلی 6- بهرام زمانی 166 رای عضو علی البدل 7-سید قادرغفوری 130رای عضو علی البدل منتخبین بازرسین 1- سید ابوطالب موسوی 225 رای بازرس اصلی 2- محمدرضا فیروزی بازرس اصلی 3- مسعودملاصالحی بازرس علی البدل

بسمه تعالی درمجمع عادی مورخ 31/04/1395 مقررگردید ازاین تاریخ کلیه اطلاع رسانی شرکت علاوه بر روزنامه رسمی شرکت"روزنامه جمهوری اسلامی ایران "از طریق پیامک یاسایت یاشبکه های مجازی(تلگرام)اقدام مقتضی بعمل آید.
تبریک سال نو
بسمه تعالی یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشدرابه تمامی اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای همه شماعزیزان مسئلت مینماییم. هیئت مدیره و بازرسین شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران
اطلاعیه شماره 3 لواسان(تمدید مهلت واریز 10/000/000ریال تاتاریخ 1395/01/20
بسمه تعالی "اطلاعیه شماره 3 لواسان" احتراماً ، پیرو اطلاعیه مورخ 1394/10/28،وهمچنین تمدید مجدد مرحله اول مورخ 1394/11/22، بدینوسیله باستحضار اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران میرساند باتوجه به درخواست تعداد کثیری از اعضای محترم ، مهلت پرداخت 10/000/000 ریال جهت مشارکت درپروژه لواسان تاتاریخ 1395/01/20 تمدید گردید. لذا از علاقه مندان وواجدین شرایط جهت مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه مذکور وهزینه های مربوط تقاضا میگردد تاتاریخ 1395/01/20قدام به واریز مبلغ 10/000/000ریال (معادل یک میلیون تومان)بصورت علی الحساب به شماره 774690388 نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی( شادمهر) بنام این شرکت واریزنموده واصل فیش واریزی را بااخذ رسید تاتاریخ 1395/01/25 تحویل شرکت نمایند.بدیهی است قراردادمربوطه پس از واریز وجه وتکمیل بودن پرونده عضو، تنظیم ومنعقد خواهد شد.درغیراینصورت عین مبلغ واریزی عودت میگردد. ضمنا تاریخ 1395/01/20قابل تمدید مجدد نخواهد بود و کلیه وجوه واریزی بعداز تاریخ فوق الذکر بنام واریزکنندگان وجه عودت خواهدشد. 1394/12/20 تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران
تمدید مهلت پرداخت ده میلیون ریال پروژه لواسان
احتراماً ، پیرو اطلاعیه مورخ 1394/10/28 ، بدینوسیله باستحضار اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران میرساند باتوجه به درخواست تعداد کثیری از اعضای محترم ، مهلت پرداخت 10/000/000 ریال جهت مشارکت درپروژه لواسان تاتاریخ 1394/12/20 تمدید گردید. لذا از علاقه مندان وواجدین شرایط جهت مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه مذکور وهزینه های مربوط تقاضا میگردد تاتاریخ 1394/12/20 اقدام به واریز مبلغ 10/000/000ریال (معادل یک میلیون تومان)بصورت علی الحساب به شماره 774690388 نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی( شادمهر) بنام این شرکت واریزنموده واصل فیش واریزی را بااخذ رسید تاتاریخ 1394/12/25 تحویل شرکت نمایند.بدیهی است قراردادمربوطه پس از واریز وجه وتکمیل بودن پرونده عضو، تنظیم ومنعقد خواهد شد.درغیراینصورت عین مبلغ واریزی عودت میگردد. ضمنا تاریخ 1394/12/20 قابل تمدید مجدد نخواهد بود و کلیه وجوه واریزی بعداز تاریخ فوق الذکر بنام واریزکنندگان وجه عودت خواهدشد.

بسمه تعالی "اطلاعیه پروژه لواسان " احتراماً ، باستحضار اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران میرساند این شرکت قصد دارد نسبت به پیگیری واخذ سند مالکیت از طریق مجاری قانونی ، بخشی از اراضی مورد ادعای این شرکت حدود 15 هکتار درلواسان اقدام نماید.لذا از علاقه مندان وواجدین شرایط جهت مشارکت وسرمایه گذاری درپروژه مذکوروهزینه های مربوطه تقاضا میگردد حداکثر تا تاریخ 1394/11/20 اقدام به واریز مبلغ 10/000/000 ریال (معادل یک میلیون تومان)بصورت "علی الحساب " به شماره حساب 774690388 نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی( شادمان) بنام این شرکت واریزنموده واصل فیش واریزی را بااخذ رسید تاتاریخ 1394/11/25 تحویل شرکت نمایند.بدیهی است قراردادمربوطه پس از واریز وجه وتکمیل بودن پرونده عضو، تنظیم ومنعقد خواهد شد.درغیراینصورت عین مبلغ واریزی عودت میگردد. (ضمنا درصورت داشتن هرگونه سئوال صرفاً با شماره 09126971575 تماس حاصل فرمایید) شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران
اطلاعیه شماره 2 سرمایه گذاری درمنطقه 22تهران
بسمه تعالي اطلاعیه شماره 2 با سلام احتراماً،پیرو اطلاعیه شماره یک این شرکت وهمچنین استقبال اعضای محترم جهت مشارکت در سرمایه گذاری پروژه درمنطقه 22تهران باستحضار میرساند دوموضوع بسیار مهم پس از ابلاغ اطلاعیه شماره یک مورد درخواست اعضای محترم بوده (1- کاهش مبلغ اولیه سرمایه گذاری وهمچنین افزایش حداکثر مبلغ سرمایه گذاری 2- فرصت مناسب جهت تهیه وجه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری). لذا با توجه به تمدید تفاهم نامه فی مابین این شرکت ومالکین محترم تاتاریخ 20/04/1394، باستحضار اعضای محترم میرساند با توجه به تفاهم نامه فی ما بین این شرکت و مالکین یک قطعه زمین به مساحت 6980 متر مربع در منطقه 22 تهران به ارزش هرمتر مربع 000/500/19 ریال بدینوسیله در صورت مشارکت اعضای محترم در خرید زمین مذکور و تامین کل ارزش زمین این شرکت نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام خواهد نمود ودر صورت عدم استقبال ویا عدم تامین ارزش قرارداد ، مبایعه نامه ایی تنظیم نخواهد شد و وجوه دریافتی عیناً ظرف مدت یک هفته به شماره حساب اعضای پرداخت کننده وجه استرداد خواهد شد.لذا در صورت استقبال اعضای محترم وتامین ارزش قرارداد وخرید زمین مراحل بعدی جهت ساخت وساز به اطلاع مشارکت کنندگان خواهد رسید . اصلاحیه اطلاعات مربوط به نحوه مشارکت اعضا در خرید زمین مذکور جهت اطلاع به شرح ذیل اعلام میشود 1- حداقل مشارکت ریالی 000/000/50 ریال وحداکثر آن 000/000/500 ریال برای هر عضومیباشد. 2- واریز مبلغ فوق الذکر به حساب شماره 747421362 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران وارائه اصل فیش واریزی به دفتر شرکت تعاونی مسکن 3- انعقاد قرارداد مشارکت صرفا با عضو مشارکت کننده پس از تامین ارزش ریالی زمین وتنظیم مبایعه نامه انجام خواهد شد و مهلت پرداخت حق مشارکت حداکثر تا تاریخ 20/04/1394 میباشد. 4- اعضا میتوانند با بهره گیری از سرمایه اشخاص ثالث وغیر عضو والزاما با نام خود در این پروژه شرکت کنند. مشخصات ونشانی زمین: نشانی زمین : تهران (منطقه 22)شهرك راه آهن (گلستان)بلوار هوانیروز بعد از مسجد حضرت اميرالمومنين(ع) نرسیده به تقاطع گلها جنب مجتمع مسکونی هیئت علمی دانشگاه تهران –روبروي مشاوراملاك پل شماره پلاک ثبتی :5995/1863 اخذ جواز ساخت براساس 30درصد سهم مالک و70درصد سهم شهرداری از کل ملک خواهد بود(توضیح اینکه 1000مترحق مالکانه به 30درصد سهم حق مالک اضافه واز 70درصد سهم شهرداری کسر میگردد) (2794=1000+1794=30% *5980=1000-6980) 114M پهنه زمین کاربری فعلی زمین : مسکونی-اداری وتجاری وسایر واحدهای مسکونی قابل ساخت بصورت تقریبی: 8000مترمربع واحد تجاری واداری قابل ساخت بصورت تقریبی: 2600مترمربع پارکینگ وانباری قابل ساخت بصورت تقریبی: 2800 مترمربع تاسیسات قابل ساخت بصورت تقریبی : 600مترمربع راه پله وآسانسورنیز بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد اطلاعات فوق براساس وضعیت موجود فعلی زمین میباشد که در کمیسیون توافقات شهرداری قابل افزایش میباشد. تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران
پیشنهادسرمایه گذاری درمنطقه 22 تهران
بسمه تعالي با سلام احتراماً، ضمن عرض تبریک بمناسبت ایام شعبانیه ومیلاد باسعادت حضرت امام حسین (ع) ، حضرت ابوالفضل(ع)وامام سجاد (ع)وهمچنین فرارسیدن نیمه شعبان ولادت با سعادت امام زمان (عج) ،با توجه به تفاهم نامه فی ما بین این شرکت و مالکین یک قطعه زمین به مساحت 6980 متر مربع در منطقه 22 تهران به ارزش هرمتر مربع 000/500/19 ریال باستحضار میرساند در صورت مشارکت اعضای محترم در خرید زمین مذکور و تامین کل ارزش زمین این شرکت نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام خواهد نمود ودر صورت عدم استقبال ویا عدم تامین ارزش قرارداد ، مبایعه نامه ایی تنظیم نخواهد شد و وجوه دریافتی عیناً ظرف مدت یک هفته به شماره حساب اعضای پرداخت کننده وجه استرداد خواهد شد.لذا در صورت استقبال اعضای محترم وتامین ارزش قرارداد وخرید زمین مراحل بعدی جهت ساخت وساز به اطلاع مشارکت کنندگان خواهد رسید . ضمناً اطلاعات مربوط به نحوه مشارکت اعضا در خرید زمین مذکور جهت اطلاع به شرح ذیل اعلام میشود 1- حداقل مشارکت ریالی 000/000/100 ریال وحداکثر آن 000/000/200 ریال برای هر عضومیباشد. 2- واریز مبلغ فوق الذکر به حساب شماره 747421362 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران وارائه اصل فیش واریزی به دفتر شرکت تعاونی مسکن 3- انعقاد قرارداد مشارکت صرفا با عضو مشارکت کننده پس از تامین ارزش ریالی زمین وتنظیم مبایعه نامه انجام خواهد شد و مهلت پرداخت حق مشارکت حداکثر تا تاریخ 20/03/1394 میباشد. 4- اعضا میتوانند با بهره گیری از سرمایه اشخاص ثالث وغیر عضو والزاما با نام خود در این پروژه شرکت کنند. مشخصات ونشانی زمین: نشانی زمین : تهران (منطقه 22)شهرك راه آهن (گلستان)بلوار هوانیروز بعد از مسجد حضرت اميرالمومنين(ع) نرسیده به تقاطع گلها جنب مجتمع مسکونی هیئت علمی دانشگاه تهران –روبروي مشاوراملاك پل شماره پلاک ثبتی :5995/1863 30درصد سهم مالک و70درصد سهم شهرداری جهت دریافت جوازساخت 114Mپهنه زمین: کاربری فعلی زمین : مسکونی-اداری وتجاری وسایر واحدهای مسکونی قابل ساخت بصورت تقریبی: 8000مترمربع واحد تجاری واداری قابل ساخت بصورت تقریبی: 2600مترمربع پارکینگ وانباری قابل ساخت بصورت تقریبی: 2800 مترمربع تاسیسات قابل ساخت بصورت تقریبی : 600مترمربع راه پله وآسانسورنیز بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد اطلاعات فوق براساس وضعیت موجود فعلی زمین میباشد که در کمیسیون توافقات شهرداری ودر صورت خرید سهم شهرداری تراکم های فوق قابل افزایش میباشد. تعاوني مسكن كاركنان جهاد كشاورزي استان تهران

با سلام احتراماً، ضمن عرض تبریک بمناسبت ایام شعبانیه ومیلاد باسعادت حضرت امام حسین (ع) ، حضرت ابوالفضل(ع) وامام سجاد (ع)وهمچنین فرارسیدن نیمه شعبان ولادت با سعادت امام زمان (عج) ،با توجه به تفاهم نامه فی ما بین این شرکت و مالکین یک قطعه زمین به مساحت 6980 متر مربع در منطقه 22 تهران به ارزش هرمتر مربع 000/500/19 ریال باستحضار میرساند در صورت مشارکت اعضای محترم در خرید زمین مذکور و تامین کل ارزش زمین این شرکت نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام خواهد نمود ودر صورت عدم استقبال ویا عدم تامین ارزش قرارداد ، مبایعه نامه ایی تنظیم نخواهد شد و وجوه دریافتی عیناً ظرف مدت یک هفته به شماره حساب اعضای پرداخت کننده وجه استرداد خواهد شد.لذا در صورت استقبال اعضای محترم وتامین ارزش قرارداد وخرید زمین مراحل بعدی جهت ساخت وساز به اطلاع مشارکت کنندگان خواهدرسید . ضمناً اطلاعات مربوط به نحوه مشارکت اعضا ی محترم در خرید زمین مذکور جهت اطلاع به شرح ذیل اعلام میشود 1- حداقل مشارکت ریالی 000/000/100 ریال وحداکثر آن 000/000/200 ریال برای هر عضومیباشد. 2- واریز مبلغ فوق الذکر به حساب شماره 747421362 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران وارائه اصل فیش واریزی به دفتر شرکت تعاونی مسکن 3- انعقاد قرارداد مشارکت صرفا با عضو مشارکت کننده پس از تامین ارزش ریالی زمین وتنظیم مبایعه نامه انجام خواهد شد و مهلت پرداخت حق مشارکت حداکثر تا تاریخ 20/03/1394 میباشد. 4- اعضای محترم میتوانند با بهره گیری از سرمایه اشخاص ثالث وغیر عضو والزاما با نام خود در این پروژه شرکت کنند. مشخصات ونشانی زمین: نشانی زمین : تهران (منطقه 22) شهرک راه آهن (گلستان)بلوار هوانیروز بعد از مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) نرسیده به تقاطع گلها جنب مجتمع مسکونی هیئت علمی دانشگاه تهران -روبروی مشاور املاک پل شماره پلاک ثبتی :5995/1863 30درصد سهم مالک و70درصد سهم شهرداری جهت دریافت جوازساخت 114Mپهنه زمین کاربری فعلی زمین : مسکونی-اداری وتجاری وسایر واحدهای مسکونی قابل ساخت بصورت تقریبی: 8000مترمربع واحد تجاری واداری قابل ساخت بصورت تقریبی: 2600مترمربع پارکینگ وانباری قابل ساخت بصورت تقریبی: 2800 مترمربع تاسیسات قابل ساخت بصورت تقریبی : 600مترمربع راه پله وآسانسورنیز بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد اطلاعات فوق براساس وضعیت موجود فعلی زمین میباشد که در کمیسیون توافقات شهرداری ودر صورت خرید سهم شهرداری تراکم های فوق قابل افزایش میباشد

بسمه تعالی قابل توجه سهامداران محترم اراضی تلو احتراماً،با توجه بنامه شماره 1335/ت ش مورخ 2/2/1394 شورای مرکزی تعاونی های مسکن وزارت جهاد کشاورزی ،مقتضی است کلیه سهامداران اراضی تلو اعم از مالک قبلی وفعلی نسبت به ارائه یک نسخه از سند مالکیت ،بنچاق وکارت ملی ویک عدد پوشه تحویل شرکت تعا ونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران به نشانی خیابان آزادی روبروی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ، کوچه آشیان پلاک 4 طبقه دوم واحد 4 تاتاریخ 1/3/1394 نموده وجدول مربوطه را نیز تکمیل نمایند

مجمع عمومی فوق العاده(نوبت سوم)
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم این شرکت راس ساعت 13 بعداز ظهر روزچهارشنبه مورخ 1393/11/15 به نشانی تهران خیابان آزادی تقاطع بهبودی مسجد صاحب الزمان (عج)برگزارمیگردد.ازکلیه اعضاء محترم دعوت میگردد درجلسه مذکور حضوربهم رسانیده ویانمایندگان تام الاختیار خودرا مکتوب معرفی نمایند.ضمناا یادآوری میگردد این مجمع باحضور هرتعداداعضاء رسمیت می یابد وتصمیماتی که دراین اتخاذ می گرددبرای کلیه اعضاء(اعم از غایب ومخالف)نافذ ومعتب خواهدبود شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران - تغییر موادی از اساسنامه وتطبیق با قوانین بخش تعاون - تغییر آدرس محل دفتر شرکت
برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم این شرکت راس ساعت 14.30 بعداز ظهر روزچهارشنبه مورخ 1393/11/15 به نشانی تهران خیابان آزادی تقاطع بهبودی مسجد صاحب الزمان (عج)برگزارمیگردد.ازکلیه اعضاء محترم دعوت میگردد درجلسه مذکور حضوربهم رسانیده ویانمایندگان تام الاختیار خودرا مکتوب معرفی نمایند.ضمناا یادآوری میگردد این مجمع باحضور هرتعداداعضاء رسمیت می یابد وتصمیماتی که دراین اتخاذ می گرددبرای کلیه اعضاء(اعم از غایب ومخالف)نافذ ومعتبر خواهدبود شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران دستورجلسه - گزارش هیات مدیره - صورتهای مالی سال 1392 - تصویب آیینامه امتیازبندی تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت - انتخاب بازرسین

برگزاری مجمع
 اعضاء
 
نام کاربری

کلمه عبور

  

  آمار بازدید